Szlifowanie, przygotowanie powierzchni

Kolejnym rodzajem wykonywanej przez nas obróbki mechanicznej wykańczającej detal jest szlifowanie. Obróbka ta realizowana jest przy pomocy tarcz ściernych zwanych ściernicami. Proces ten ma na celu nadanie obrabianej powierzchni odpowiedniej gładkości. Skrawanie następuje, wskutek tego, że wystające ostre krawędzie ziaren ściernych wirującej ściernicy zaczepiają o obrabianą powierzchnię i skrawają z niej cienką warstwę materiału. Szlifowanie pomaga uzyskać bardzo dużą dokładność wymiarową elementu i stabilność odchyłek wymiarowych, a także niską chropowatość powierzchni obrabianego detalu bez względu na materiał, z którego jest wykonany.