Kontrola jakości

Głównym zadaniem procesu kontroli jakości w produkcji jest przede wszystkim kontrola dostarczonych materiałów produkcyjnych, dokumentacji technicznej oraz kwalifikacji i uprawnień pracowników. Kontrolerzy Jakości dokonują weryfikacji elementów z atestami materiałowymi, a także oceniają zgodność i prawidłowość wykonania elementów względem dokumentacji.

Kontrola oznacza również zbadanie, oszacowanie, zmierzenie oraz porównanie wyników wyrobu z jej jakością deklarowaną np. w charakterystyce wyrobu (jakość projektowa). Kontrola na różnych etapach powstawania wyrobu przybiera odmienne formy.

Podczas projektowania produktu kontrola odnosi się do oceny zgodności stanu uzyskanymi z wymaganiami przez projektantów lub użytkowników.

Kontrola przy projektowaniu procesu realizacji polega na sprawdzeniu czy posiadane metody i środki produkcji pozwalają na uzyskanie jakości wymaganej z jakością projektową.

Przy produkcji wyrobu kontrola służy do określenia zgodności uzyskanej jakości cząstkowej podzespołów lub cząstkowej wyrobu z wymaganiami zawartymi w dokumentacji konstrukcyjnej lub technologicznej.

Po przekazaniu wyrobu do odbiorcy kontrola polega na ocenie satysfakcji klienta. W produkcji jednostkowej kontrolujemy wybrane właściwości każdego egzemplarza wyrobu i porównujemy wyniki z jego przyjętą wartością graniczną.